Hjælp min hund har allergi

Hjælp min hund har allergi

Louise Færk kommer til Hospitalet, hvor hun fremover cirka hver tiende måned skal afhente en vaccine-opløsning til at behandle hendes charmerende Engelske Bulldog Konrad på 1½ år mod allergi. Allerede som ung hund viste Konrad tegn på problemer i huden, primært forpoter og ører, som blev røde og irriterede. Louise og Martin behandlede Konrad med kløestillende tabletter indeholdende binyrebarkhormon i flere omgange, men da kløen blev værre for hver gang, og nu også bredte sig til ansigtet generelt og alle fire poter samt lidt på kroppen, ville de gerne have Konrad testet.
Vi udtager en blodprøve, der skal sendes til allergilaboratoriet i Nibe, og samtidig sætter vi hunden på et specialfoder, så en eventuel foderallergi kan udelukkes efter 10-12 uger. Det er vigtigt at bemærke, at en blodprøve ikke kan bruges til at diagnosticere allergi, som er en klinisk diagnose. Det betyder, at Skive Dyrehospital sammen med Louise og Martin har udelukket alle andre årsager, der kan give kløe, fx lopper, hudbetændelse, gærsvampe, skab og hårsæk-mider med infektion. Vi har kæmmet pelsen, tjekket hårstrå og lavet svaber af huden mellem tæerne samt taget prøver fra ørerne. En anden måde at sikre, at det vitterligt er allergi, der årsag til kløen, er at binyrebarkhormon virker godt, men at kløen kommer tilbage, så snart behandlingen stoppes. Ofte ses der, til at begynde med, kløe hos hunden, men uden hudforandringer, og kløen starter ofte før hunden fylder tre år. Kløen optræder også oftest bestemte steder på kroppen: Typisk starter det med, at hunden klør sig i ansigtet med poterne, og den kradser sig på ører og i armhuler samt slikker sine (for)poter. Til gengæld klør den sjældent ryg og kryds, hvilket til gengæld er hyppigt ved loppeangreb.


 Vi får svaret fra laboratoriet i løbet af en uge, og det viser, at Konrad har allergisk reaktion overfor husstøvmider og katte-epithel. Louise har læst meget om emnet, og hun ved, at allergi kan mindskes ved udluftning i hjemmet, gerne tre gange i fem minutter, så al luften i boligen udskiftes. Endvidere vil vask af hunden i en specialshampoo fjerne en del af de allergifremkaldende molekyler fra huden og samtidig tilføre fugt og plejende ingredienser. Men man kan ikke fjerne støvmiderne helt. Louise og Martin har ikke kat.
Vi bliver enige om at bestille en allergi-vaccine hjem til Konrad, en såkaldt hyposensibiliserings-væske. Denne indeholder de meget små molekyler fra støvmiderne, der er årsag til allergien, disse molekyler kaldes allergener. Louise ved, at hun selv skal give Konrad indsprøjtninger under huden med hypo-sensibiliserings-væsken. Hypo betyder mindre, sensibilisering betyder at være følsom overfor. Så en hyposensibilisering vil gøre hunden mindre følsom og gradvist vænne kroppen til at kunne tåle allergenerne. Louise skal give indsprøjtninger hyppigt til at begynde med og i meget små mængder, senere lidt hyppigere og i større doser. Efter to måneder, skal indsprøjtningerne gives månedligt i større doser, og derefter vedligeholdes behandlingen med 1 ml hyposensibiliserings-væske hver måned. Konrad er fuldstændig ligeglad med at Louise giver indsprøjtninger, det gør ikke ondt, og hunden ved, at der falder godbidder af som belønning.
Da Konrad samtidigt er på specialdiæt, skal godbidderne enten være en håndfuld af diæten, eller samme type i vådfoder. Alternativt er godbidder lavet på proteinkilder, som hunden aldrig har mødt før, en mulighed i de 10 uger, hvor vi laver test for foderallergi. Dette kan fx være hestekød eller kanin.
Konrad får nu 1 ml hyposensibilisering hver måned, og det går godt. Huden er uden kløe, og kun en sjælden gang, må vi behandle ørerne med øredråber for at holde dem helt kløefri. Konrad slipper nu for daglig behandling med binyrebarkhormon, som har mange bivirkninger: Øget tørst og deraf hyppig urinering, øget appetit, påvirkning af indre organer, såsom lever og nyrer, væskeophobning, muskelsvaghed og sløring af infektioner. Til gengæld må Louise og Martin leve med en årlig udgift til hyposensibiliserings-væsken.

 

 

Lissa og Polle fra Skive har Cocker Spaniel/Sheltie-blandingen Molly på knapt 8 år, som har vist tegn på allergi, siden den var knapt et år gammel. Molly har været svær at få kløefri. Lissa og Polle har forsøgt med specialfoder uden held, og hyposensibiliseringen mod husstøvmider og lagermider virkede ikke efter hensigten. Molly er også allergisk overfor loppespyt, men lopper kan jo behandles effektivt med forebyggende loppemidler, hvorfor hyposensibiliseringen ikke inddrog loppespyt.
Binyrebarkhormon virkede godt, men stakkels Molly havde mange bivirkninger, og vægten var støt stigende pga. en glubende appetit som følge af medicinen. Derfor satte vi 4-årige Molly i behandling med ciclosporin, som er en selektiv lymfocyt-T-celle hæmmer, dvs. at hundens immunsystem bliver dæmpet, så der ikke frigives kløefremmende signalstoffer. Ciclosporin kan give opkastning og diarré, og ved opstarten havde Molly faktisk diarre som følge af medicinen. Heldigvis vænnede Mollys krop sig til medicinen, og Lissa og Polle havde et rigtig godt år uden kløe hos Molly. Desværre blev det derefter nødvendigt at give både Ciclosporin og en lille smule binyrebarkhormon hver dag for at holde kløen fra døren, og i de kommende år blev mængden af binyrebarkhormon øget gradvist, da allergien forværredes.
Molly vejede i begyndelsen 2017 17 kilo, dvs., at hunden var 30% for tyk!!  Endvidere begyndte Molly at tabe hårene, og på siden af brystvæggen fandtes sår med hvidt hårdt indhold, calciumindlejringer. Ved lang tids behandling med binyrebarkhormon kan man se denne bivirkning, som kaldes ”calcinosis cutis”. Det var nødvendigt langsomt at trappe Molly ud af behandlingen med binyrebarkhormon, hundens krop kunne ikke længere tåle medicinen.
Heldigvis kom der næsten samtidigt et nyt præparat på markedet. Et præparat, som hæmmer et enzym, der fremmer den allergiske reaktion. Præparatet oclacitinib skal gives i dobbelt dosis i 14dage, dernæst gives blot enkeltdosis. Virkningen indsætter meget hurtigt, indenfor en time, og Lissa mærkede straks forandringen. I dag har Molly allerede reduceret sin vægt, fordi den glubske appetit er aftaget på grund af, at behandlingen med binyrebarkhormon er stoppet. Molly har fin pels igen, og sårene er forsvundet.
Det allerbedste er også sket: Molly er så godt som kløefri.

FAKTA

Allergi i huden

 • Hunden har oftest kløe-debut i 6 måneders alderen til 3 års alderen
 • Kløen kan være årstidsbestemt
 • Det starter ofte med kløe i ansigt, poter og ører samt armhuler uden hudforandringer
 • Der sker forværring, og der ses rødme og småskrammer
 • Ørerne forværres, og der ses øregangsinfektioner
 • Hudbetændelse støder til
 • Gærsvampeinfektioner er hyppige
 • Der ses evt. samtidig allergisk irritation i øjnene

og

 • Det er ofte hunde, der holdes indendørs
 • Binyrebarkhormon hjælper på kløen
 • Forpoter og ører er ramt, ryg og kryds er ikke ramt

Disponerede racer for allergi
Golden og labrador retriever
Schæfer
Boxer
Mops
Engelsk Bulldog
West Highland White Terrier
Dalmatiner
Cairn terrier m.fl.

Studier tyder på, at hunde, der bor i byen og bades ofte i sæbeholdig shampoo har større risiko for at udvikle allergi end hunde på landet, der bor med andre dyr, ikke vaskes ret tit og opholder sig meget i naturen

Barriere-funktion
Huden kan sammenlignes med opbygningen af en murstensvæg, hvor murstenene er hudceller, og cementen er lipider, ceramider og fede syrer. Hos allergiske hunde er denne barriere-funktion nedsat, da cementen ikke fungerer godt, og en betændelse i huden reducerer yderligere cementens kvalitet. Når hudbarrieren er nedsat vil huden kunne optage flere allergener, og der vil ske tab af fugt. En ond cirkel er skabt.
Dette er baggrunden for at vask med specialshampoo kan bedre huden, idet der tilføres lipider, ceramider og fede syrer med shampooen, og der tilføres fugt.

En ødelagt hud rammes nemmere af infektion. Især stafylokokker, der er normale beboere på huden, vil kunne trænge ned i huden og etablere en hudbetændelse og gærsvampe vil især skaber problemer i ører, i poter og i hudfolder. Infektioner ødelægger hudbarrieren yderligere.

Behandling

 • Stop kløen (binyrebarkhormon, oclacitinib, ciclosporin)
 • Loppebehandling året rundt
 • Stop infektioner, da hudbarrieren ødelægges yderligere
 • Giv et foder, der støtter huden eller decideret er et allergifoder
 • Optimer hudbarriere ved at give fede syrer i foderet og på huden
 • Vask i specialshampoo
 • Immunterapi (hyposensibilisering)


Virkningsmekanismer
Når hunden reagerer på allergener, sker det på flere måder

 • Antistoffer IgE genkender allergener og får bindevævsceller (mastceller) til at frigive histamin (som i nældefeber)
  Antihistaminer (tabletter) virker godt på menneskers allergi, men histamin udgør kun en lille del af hundens allergiproblematik. Kan altid forsøges
  Immunterapi (indsprøjtninger eller medicin givet under tungen) øger cellernes tolerance overfor allergener, så mængden af antistoffer IgE vil falde.
  Det tager 10 måneder at nå vedligeholdelsesdosis.

 • Hvide blodlegemer frigiver cytokiner (signalstoffer) med inflammation til følge (rødme, kløe og hævelse)
  Ciclosporin (kapsler) hæmmer de hvide blodlegemers (T-cellers) frigivelse af cytokiner.
  Virkning indsætter langsomt, 2-4 uger. Må ikke gives sammen med mad.
  Du kan ikke vaccinere hunden under behandlingen
  Oclacitinib hæmmer det enzym, som lader cytokiner (signalstoffer) virke
  Virker indenfor en time. Godkendt til hunde over 1 år og over 3 kilo

 • Cytokinet Interleukin-31 virker på hudens nerver, der meddeler hjernen, at det klør
  CytoPoint blev introduceret på verdenskongressen i København og er nu frigivet til brug i Danmark 1. december 2017

  Binyrebarkhormon virker bredt, sænker IgE-forårsaget histaminfrigivelse og hæmmer hvide blodlegemers frigivelse af cytokiner.
  Virkning indsætter hurtigt 2-12 timer.

Det er kun immunterapi, der grundlæggende kan kurere allergi. Ofte ses der imidlertid kun en bedring af allergien, så behovet for medicin kan reduceres, men ikke fjernes helt.

Foder
Foderallergi kan ikke testes med en blodprøve
Foderallergi er medvirkende faktor til kløe hos op til 25% af allergiske hunde
Allergifoder er et foder, hvor proteinerne er behandlet med enzymer. Enzymerne ”klipper” proteinerne ned til meget små bestanddele, så hundens immunsystem ikke kan genkende proteinet mere. Test for foderallergi tager 10-12 uger, hvor hunden ikke må få andet end allergifoderet.
Et foder, der indeholder få proteinkilder, der er ikke er tildelt hunden før, fx hest, kanin og and kan også bruges som testfoder

Et støttende foder er et foder, der indeholder ekstra flerumættede fedtsyrer, og stoffer, der hjælper til opbygning af huden og genoprettelse af hudbarrieren.

Fremtiden
Der forskes i allergi, og et nyt produkt CytoPoint, som Skive Dyrehospital hørte om på Verdenskongressen i København i september, vil er frigivet december 2017.
Det er et antistof mod signalstoffet interleukin-31. Interleukin-31 sender besked fra det kløende sted i huden til hjernen. Kan du hindre dette signalstof i at give besked, vil hunden ikke klø sig. Midlet vil dæmpe kløen i 4 uger, hvorefter der skal gives en ny indsprøjtning. Fordelen er, at du kan give andre midler samtidigt fx immunterapi

Del denne historie